Zubní implantáty

Zubní implantáty PrahaZubní implantát je náhrada zdravého zubu. Jedná se o alternativu jak k zubním korunkám, tak také k můstkům. Implantáty lze použít pro dospělé a naopak nelze tuto metodu použít pro děti a mladistvé. Jediným omezením jsou závažná celková onemocnění jako je například cukrovka, kdy se vytvoření implantátu v některých případech nedoporučuje. Implantáty tvoříme zpravidla tam, kde došlo k úrazu chrupu a není možné původní zub zrekonstruovat zubní plombou nebo tam, kde kaz či zánět způsobil veliké poškození a nebylo možné zub zachránit. Vytvoření zubního implantátu je možné tam, kde je dobrá kvalita kosti. Řešení však existuje i tam, kde jsou kosti v horším stavu. V takových případech lze část kosti nahradit. Složitější případy odesíláme s patřičným doporučením na vyšší chirurgické pracoviště.

Vlastnosti zubních implantátů

Implantáty jsou plnohodnotnou náhradou původního zubu. Lze pomocí nich nahradit jak jednotlivé zuby, tak i větší počet nebo kompletně zrekonstruovat celý chrup.

Alternativa zubních implantátů

V některých případech je možné místo implantátu vytvořit můstek. Pro zhotovení můstku je však třeba, aby bylo možné  zabrousit oba sousední zuby. To však v některých případech (zejména po úrazech) možné nebývá.

Další možnosti v rámci protetické stomatologie