a-ten-samý-pacient-po-výměne-nevyhovujích-korunek-o-něco-později